Залучення грантів та міжнародної технічної допомоги для України Дивись детальніше! Молодіжний ресурсний центр України Дивись детальніше! Шлях до ВОЛІ Русі - України - звільни розум! Дивись детальніше!


» » Український незалежний Фонд інноваційного розвитку

Український незалежний Фонд інноваційного розвитку

Підтримка цілеспрямованого розвитку науки, захист фахових інтересів, координація науково-дослідної роботи, обмін досвідом є найголовнішим завданням "Українського незалежного Фонду інноваційного розвитку".

Виходячи зі Статуту, Фонд має на меті створення умов для об’єднання, і спрямування зусиль широкої наукової громадськості України на вивчення процесів глобалізації, популяризацію та ефективне використання її результатів для забезпечення розвитку усіх сфер суспільного життя.
Місією Фонду є:
Задоволення інтересів громадян шляхом активного формування національної свідомості як широких верств населення так і національної еліти за допомогою інтелектуальних креативних технологій та інформаційних систем і мереж з метою подальшого всебічного розвитку системи громадянського суспільства України.
Cтворення умов для реалізації інтелектуального потенціалу, цілеспрямованої політики у забезпеченні використання досягнень вітчизняної та світової науки і техніки для задоволення соціальних, економічних, культурних та інших потреб.
Активне сприяння розвитку міжрегіонального й міждисциплінарного співтовариства фахівців, здатних впливати на формування й реалізацію ефективного розвитку громадянського суспільства в Україні та її регіонах.
Формування, розвиток, підтримка ідей і ініціатив, що мають соціальний ефект і пропонують нові підходи в соціальній політиці та житті громадянського суспільства.
Сприяння зусиллям держави у створенні умов для досягнення високого рівня життя кожного громадянина, його фізичного, духовного та інтелектуального розвитку через використання сучасних досягнень науки і техніки.
Забезпечення стійкого та всебічного функціонування і розвитку системи громадянського суспільства, реалізації і захисту громадянами свого конституційного права брати участь в управлінні державними справами для досягнення становища коли політика стає мистецтвом жити разом з метою побудови постіндустріального інформаційного суспільства.
Сприяння примноженню національного багатства на основі використання наукових та науково-технічних досягнень.
Забезпечення вільного розвитку наукової та науково-технічної творчості.

Виходячи з стратегічних завдань, Фонд працює за такими напрямами діяльності:
- акумулює і покращує зусилля, практично та методично допомагає науковцям – членам Фонду, створюючи необхідні умови для їх діяльності;
- проводить наукові конференції, семінари, симпозіуми та інші заходи метою яких є обговорення і дослідження актуальних проблем суспільства й держави;
- розробляє і підготовлює науково обгрунтовані пропозиції щодо формування державної політики у сфері впливу тенденцій глобалізації, всебічного їх розвитку;
- бере участь у національних, державних, регіональних програмах, що сприяють реалізації завдань Фонду;
- застосовує заходи пошуку і відбору талановитої молоді, що працює у відповідних наукових сферах;
- сприяє працевлаштуванню членів Фонду;
- організовує та проводить науково-дослідні та просвітні зустрічі, вечори та інші масові заходи;
- встановлює відносини та співпрацює з подібними організаціями в Україні та за кордоном;
- бере участь у виконанні міжнародних програм, укладає угоди з іноземними організаціями і фірмами, бере участь у діяльності міжнародних наукових товариств, асоціацій та союзів на правах їх членів;
- відправляє за кордон своїх членів для участі в міжнародних симпозіумах, конференціях, семінарах та інших заходах відповідно до чинного законодавства;
- надає співробітникам Фонду інформаційну, організаційну, матеріальну підтримку з тих питань, що сприяють виконанню статутних завдань;
- встановлює премії та почесні звання для осіб, які внесли значний вклад у розвиток науки в Україні;
- може здійснювати меценатську, благодійницьку діяльність за рахунок внесків членів Всеукраїнської громадської наукової організації “Український незалежний Фонд інноваційного розвитку” та добровільних пожертвувань, дарувань, заповітів та інших внесків приватних та юридичних осіб, які надані в установленому порядку;
- може проводити інші дії, не заборонені чинним законодавством та відповідно достатутних завдань Всеукраїнської громадської наукової організації “Український незалежний Фонд інноваційного розвитку”.
- забезпечує професійну та творчу взаємодію науковців та експертів, використовуючи для цього можливості Інтернету, засобів масової інформації;
- бере участь у науково-практичних конференціях, семінарах, симпозіумах і інших заходах, які проводять інші організації;
- взаємодіє з органами влади, організовує професійну й громадську науково-дослідну роботу та експертизу її діяльності;
- взаємодіє з державними й приватними структурами з метою проведення силами Фонду проектних робіт із ключових проблем соціально-економічного життя, створює для виконання цього завдання робочі проектні групи експертів;
- розробляє, видає та оприлюднює методичні, довідково-інформаційні й інші друковані матеріали, пов’язані з діяльністю Фонду;
- укладає трудові договори й контракти з фізичними або юридичними особами відповідно до діючого чинного законодавства України.

Нині Фонд займається побудовою мережі Молодіжного Ресурсного Центру України.

Президентом Фонду є Руслан Олександрович Синельников.

Юридична адреса Фонду: Україна, м.Київ, вул.Рейтарська,19-б

Коментарі до статті:

Шановний користувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач. Ми рекомендуємо Вам зареєструватись або зайти на сайт під власним логіном.
Інформація
"Гості" не можуть коментувати дану новину.

Створити акаунт

Приєднуйтесь

Вконтакті Facebook Twitter Politiko Однокласники RSS 2.0 Форум Youtube

Наші банери

Український Незалежний Фонд Інноваційного Розвитку
Отримати код банеру

Реклама

Опитування

Хто змінить країну, хто здатний на інновації?

Влада
Бізнес
Вчені
Еліта
Молодь
Особистості
Пенсіонери
Ніхто і ніколи

Допомога УНФІРу

Допомога Українському Незалежному Фонду Інноваційного Розвитку
Зробіть свій внесок у спільну справу розвитку України! Кожен внесок є важливим!