Залучення грантів та міжнародної технічної допомоги для України Дивись детальніше! Молодіжний ресурсний центр України Дивись детальніше! Шлях до ВОЛІ Русі - України - звільни розум! Дивись детальніше!


» » 23.12.2011 Відбулася планова зустріч з Прем'єр-міністром України Миколою Азаровим

23.12.2011 Відбулася планова зустріч з Прем'єр-міністром України Миколою Азаровим

Деталі пропозицій УНФІР будуть додані найближчим часом для обговорення.

Над чим працюємо:
1. Законодавство щодо інновацій в Україні (досвід, вдосконалення, першочергові зміни, Модель).
2. Економічні зони і спеціальні території й умови розвитку (досвід, українські можливості).
3. Програма дій Уряду 2012-2015 з інноваційної економіки України.
4. Інноваційні Проекти, що змінюють ситуацію вже сьогодні.
5. Перспективні пропозиції до Моделі інноваційної України.
6. Різне

Додавайте власні пропозиції в коментарях до невідкладного плану дій "інноваційна економіка України",
ми їх обговоримо і залучимо до пропозицій КМУ.


23.12.2011 Відбулася планова зустріч з Прем'єр-міністром України Миколою АзаровимТези доповіді (для редагування)

23.12.2011
Планова зустріч з Прем'єр-міністром України Миколою Азаровим


1. «Про затвердження Програми розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні» ПОСТАНОВА КМУ від 2 лютого 2011 р. N 389
Завдання – наповнити дієвими заходами, зосередити зусилля на прийнятті необхідних підзаконних нормативно-правових актів, а також виконання існуючих законів;
Експерти = необхідні умови: «духовні цінності влади, зняти корупцію, довіра бізнесу, мінімізувати податки, підняти депресивні регіони, мотивувати творців новацій»


2. Досвід Сінгапуру. Економіка без корупції!
Принцип успіху: шлях наверх відкривається перед самими розумними, прогресивно мислячими і здібними.
Сінгапур, позбавлений ресурсів, зміг зробити стрибок від країни "третього світу" на рівень передової держави з високим рівнем життя. Боротьба з корупцією стала способом досягнення Сінгапуром економічного успіху.
Антикорупційна політика в Сінгапурі, грунтується на 12 принципах:
• Заходи вживаються по відношенню до обох сторін - і до тих, хто дає хабарі, і до тих, хто їх бере.
• Випадки корупції караються в адміністративному або кримінальному порядку, причому громадський осуд - невід'ємна частина процесу покарання.
• Державні обов'язки і особисті інтереси чітко розмежовуються.
• Верховенство закону.
• Встановлення ясних і чітких методів роботи і прийняття рішень.
• Лідери повинні подавати особистий приклад бездоганної поведінки на найвищому рівні, щоб підтримувати свій моральний авторитет, необхідний для боротьби з корупцією. Тобто для політичних лідерів ключовий критерій - непідкупність.
• Визнання особистих і професійних заслуг, а не родинні зв'язки чи політичне заступництво - визначальний фактор при призначенні посадових осіб.
• Звільнення чиновників, що заплямували свою репутацію.
• Гідна оплата праці державних службовців.
• Захист інформаторів, що повідомляють про випадки корупції.
• Мінімізація кількості підписів, необхідних для визнання правильності документа. Дерегуляція. Знеособлення дозволів.
• Поширення дії законів на посадових осіб з метою з'ясування джерел їхніх доходів.
Потрібен закон – ВРУ.


3. Досвід США. RAND “фабрика думок” - “дослідження й розробка” –
динамічно розвиватися, використовуючи переваги інноваційно-венчурного підходу до вирішення актуальних проблем. Створити Центр вироблення стратегічних рішень з інноваційної економіки.
Завдання – наповнити дієвими заходами Програму розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності.
Система розроблена і готова до втілення в наших реаліях.
Потрібна постанова КМУ.


4. Досвід РФ. Інноваційний центр «Сколково» - будується сучасний науково-технологічний комплекс з розробки та комерціалізації нових технологій.
У комплексі будуть забезпечені особливі економічні умови для компаній, що працюють в пріоритетних галузях модернізації економіки Росії: телекомунікації і космос, медична техніка, енергоефективність, інформаційні технології, а також ядерні технології.
Завдання: Виробити в Україні кращий проект з проривними технологіями – є біля 30 проектів у розробці. Державно-приватне партнерство!
Потрібна постанова КМУ.


5. Досвід Польщі. Євро-проекти Центрів Інноватики та інтеграція:
Проблема - нездатність наших науковців (як персон, так само і установ) проходити шлях "наукова ідея - інженерна розробка - патентування за міжнародними патентними системами - комерціалізація"; (зупиняються на 1 чи максимум 2 стадіях)
Рішення - досвід Польщі, яка мала схожу проблему, але зараз активно вирішує: створення у містах де багато науки при найбільших універах Центрів Інноватики, де зводять разом: науковців та інженерів, юристів - патентників, та фінансистів, по галузевим кластерам (енергетика, медицина тощо), для впровадження механізму вливання коштів на 2, 3 та 4 стадії процесу за наявності перспективних ідей; виробляються різні форми та механізми для такого обєднання - бази даних про проектним пропозиціям, консалтинг щодо проходження цього шляху 1-2-3-4, допомога у оформленні проектних та кредитних заявок, пільгове кредитування, зняття оподаткування тощо;
Варіант для України - скопіювати цей польський досвід, за допомогою поляків та ЕС;
Що для цього треба? Держпрограма на 2012 - 2020 рр.;
Які кошти? Переважно за кошти ЄС через "Східне Партнерство";
Наша роль - при наявності підтримки КМУ ми беремось разом з польськими структурами, з якими маємо багаторічні звязки, пролобіювати у Еврокомісії відповідне фінансування.
Потрібна постанова КМУ.


6. Нове для України: Податкова гавань – острів Зміїний чи пів-острів Крим, Чорнобиль.
Вигоди: створення для іноземних підприємців сприятливого валютно-фінансового та фіскального режимів, високий рівень та законодавчі гарантії банківської та комерційної секретності, лояльність державного регулювання.
В цих умовах країна може мати значно більший прибуток при низькому рівні податків і зборів. Важливою особливістю більшості офшорних територій є надання пільгового податкового режиму і виконання вимоги проведення ділових операцій за межами країни, де офіційно зареєстрована офшорна компанія.
Потрібен закон – ВРУ, постанова КМУ.


7. Молодіжний парламент і Молодіжний уряд України.
(Мій проект + опис технології)
Відновлення втраченої молодіжної політики! Немає прямого контакту з 2001 року, структурування роботи з дітьми та молоддю, обговорення і прийняття спільних рішень молодь-влада.
Молодь формує свої органи самоврядування на всіх рівнях. Найкращі обираються відкритим конкурсом до Уряду. Дорадчі органи: влада-молодь-бізнес.
Потрібні постанови ВРУ і КМУ.


8. Електронна економіка та уряд, НЕП, Нові проривні проекти.
Портал «Ідеальна Країна» рік тому переданий Союзу молоді регіонів = жодних дій. Домен kraina.org.ua переадресовується на «Українську правду».
Громадянський конструктор вдосконалення країни з 2006 року не запрацював: електронна влада, законодавчі ініціативи, кадровий резерв (реєстр).
Це робота для молоді!
Потрібна постанова КМУ.


9. Розвиток регіонів України. Пілотні регіони- формуємо точки зростання в регіонах.
Схід-Захід: Луганськ-Ужгород
Північ-Південь: Житомир-Херсон
Старт-апи та їх реалізація із залученням новітніх інформаційних технологій.
Реалізація Старт-апу передбачає наявність інкубатора - місце, де організація на пільгових умовах отримує інфраструктуру і починає працювати.
Ми робимо конкурс бізнес-планів, далі даємо на пільгових умовах місце для реалізації бізнес-плану, відкриваємо бізнес, робимо он-лайн конференції, тренінги, підтримку, вебінари з бізнес-школою.
Відразу закриваємо два проблемні питання: вирівнювання розвитку регіонів - орінтуємося тільки на регіони і впроваджуємо інновації.
Розробники можуть бути доктори наук, кандидати, молодь, опитування реального бізнесу, залучення державно-приватного партнерства.
Потрібна постанова КМУ, програма на 2012-2015 рік.


10. Україна. Місцевий розвиток – децентралізація – місцеві громади:
Особливо погана ситуація склалася на рівні малих та середніх міст, селищ міського типу і сел.
Для початку формування інноваційно-інвестиційної моделі розвитку місцеві громади мають зробити такі кроки:
• розробити і затвердити реально обґрунтований план стратегічного розвитку міста;
• створити ефективно діючий муніципальний бізнес-інкубатор (за даними Асоціації бізнес-інкубаторів України, із 73 зареєстрованих БІ тільки 10 відповідають призначенню);
• створити інноваційно-технологічний парк і залучити до його розвитку інвестиції зі сфери хай-тек;
• створити місцеві венчурні фонди, які б надавали кредити для розвитку інноваційного бізнесу;
• модернізувати виробничу і невиробничу інфраструктуру міст (готелі, сфера послуг, об’їзні дороги, оптико-волоконні канали зв’язку тощо);
• створити умови для формування нового бізнесу, запровадити систему «єдиного вікна» як для відкриття бізнесу, так і для здачі звітності (останнє має здійснюватися за допомогою електронної пошти);
• розвивати місцеві торгово-промислові палати, бізнес-агенції;
• сформувати і розвивати Раду підприємців міста;
• сформувати відділи (бюро) європейської інтеграції в містах, однією з функцій яких має бути пошук та залучення інвестицій;
• створити молодіжну Раду, ремісничу палату, ресурсний центр;
• запровадити регулярне проведення регіональних форумів, коопераційних бірж, презентацій та ярмарків;
• здійснити якісну модернізацію водоочисних споруд та постачання води, запровадити альтернативні механізми вироблення електро- та теплоенергії;
• створити веб-сторінку міста і постійно її оновлювати, презентуючи своє місто та можливості для впровадження інвестицій та інновацій (ІТС наразі створив і підтримує веб-сторінки 43 малих та середніх міст України; інтегральний веб-проект «Українські міста в Інтернеті»);
• здійснити інтернетизацію місцевої громади (Інтернет-клуби, комп’ютеризація шкіл, коледжів та ВНЗ).
Потрібна постанова КМУ та програма 2012.


11. УНФІР: Навчання науковій творчості (винахідництву). «Творити винаходи можуть всі!». Відновлення випереджаючого зростання економіки. Підтримка організацій винахідників та власників інновацій.
Школа винахідництва по всій країні:
Запрошуємо розробників новацій, успішних творців, інвесторів та благодійників, а також обираємо бажаючих навчатись науковій творчості.
Учасники тренінгу, які успішно пройдуть весь курс навчання будуть запрошені в наукову школу УНФІР для створення і реалізації власних винаходів.
Потрібна постанова КМУ.


12. Завдання центральної влади 2012 у співпраці з громадськими організаціями та аналітичними центрами:
• здійснити моніторинг розвитку в Україні інноваційної інфраструктури станом на 2011 рік;
• провести аналіз реалізації пріоритетних напрямів інноваційної діяльності та розвитку інноваційної інфраструктури в Україні у 2011 році;
• провести моніторинг розвитку інноваційної діяльності та трансферу технологій у регіонах України у 2011 році;
• провести моніторинг виконання проектів технологічних парків, удосконалити нормативно-правову базу та створити умови для ефективного і повноцінного функціонування системи технологічних парків;
• забезпечити реалізацію положень законів України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків», «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» та «Про інноваційну діяльність»;
• здійснити реалізацію заходів Державної цільової економічної програми «Створення в Україні інноваційної інфраструктури на 2008–2012 роки»;
• розробити економічні механізми стимулювання суб’єктів господарювання до здійснення ними інноваційної діяльності;
• запровадити економічний механізм стимулювання суб’єктів господарювання щодо здійснення ними діяльності у сфері трансферу технологій;
• сприяти створенню мережі регіональних центрів трансферу технологій та базових центрів передачі технологій для малих підприємств за участю великих промислових корпоративних структур;
• сприяти створенню біржі високотехнологічної продукції та патентів;
• підготувати аналітичні матеріали і проекти рішень з проблемних питань розвитку сфери інновацій та трансферу технологій в Україні;


Висновки по результатах зустрічі?Дякую за увагу!

Руслан Синельников,
Президент Українського незалежного Фонду
інноваційного розвитку23.12.2011 Відбулася планова зустріч з Прем'єр-міністром України Миколою АзаровимДокумент для обговорення: Ви не можете завантажувати файли з нашого сервера

Дякуємо за вашу активність,

Прес-центр
УНФІР

Коментарі до статті:

Шановний користувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач. Ми рекомендуємо Вам зареєструватись або зайти на сайт під власним логіном.
Інформація
"Гості" не можуть коментувати дану новину.

Створити акаунт

Приєднуйтесь

Вконтакті Facebook Twitter Politiko Однокласники RSS 2.0 Форум Youtube

Наші банери

Український Незалежний Фонд Інноваційного Розвитку
Отримати код банеру

Реклама

Опитування

Хто змінить країну, хто здатний на інновації?

Влада
Бізнес
Вчені
Еліта
Молодь
Особистості
Пенсіонери
Ніхто і ніколи

Допомога УНФІРу

Допомога Українському Незалежному Фонду Інноваційного Розвитку
Зробіть свій внесок у спільну справу розвитку України! Кожен внесок є важливим!