Залучення грантів та міжнародної технічної допомоги для України Дивись детальніше! Молодіжний ресурсний центр України Дивись детальніше! Шлях до ВОЛІ Русі - України - звільни розум! Дивись детальніше!


Немає сумнівів, що бренд країни є викликом для українського бізнесу, і контексти для цього можуть бути різними.

Насамперед, бренд країни впливає на залучення інвестицій: компаніям, що працюють в Україні, доводиться витрачати чимало сил, щоб розповісти потенційним інвесторам про те, що таке Україна, та пояснити особливості ведення бізнесу в нашій країні.

В усіх звітах - від World Bank Doing Business та World Competitiveness Report – Україна є недостатньо конкурентноздатною, щоб запропонувати інвестиційно привабливий майданчик для міжнародних інвесторів. На жаль, це часто трапляється саме в аспекті прямих іноземних інвестицій, які здатні змінити долю не лише одного виду бізнесу, але й вплинути на створення обличчя цілих міст і регіонів.
Французский математик Рене Декарт в своё время говорил: «Уточните значение слов, и вы избавите человечество от половины его заблуждений». Поэтому, чтобы разобраться, почему в нашем обществе так распространено употребление алкоголя, табака и иных наркотиков, давайте для начала дадим определение этим терминам.
ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИВичерпання чинників екстенсивного економічного розвитку обумовлює постійне посилення уваги до пошуку нових факторів прискорення економічної динаміки, адекватних сучасному стану розвитку світової економіки. Відтак запровадження в Україні інвестиційно-інноваційної моделі економічного зростання з політичної мети перетворюється на об’єктивну необхідність, альтернативою якій є занепад національної економіки, втрата економічного, а, можливо, й національного суверенітету.

Отже, зайвим є переконування громадськості та фахівців у необхідності радикальної активізації інноваційної діяльності в Україні, яке має надати суспільно-економічному розвиткові інноваційного характеру. Між тим, так само зайве й констатувати, що попередні роки економічних реформ не створили необхідних умов для примноження та зміцнення інтелектуального потенціалу українського суспільства, інноваційного розвитку економіки, освоєння нових високих технологій, подолання структурних деформацій, успадкованих від адміністративно-командної системи. Економічна динаміка досі не лише не набула сучасної постіндустріальної спрямованості, а навіть не створила достатньо міцного підґрунтя для запровадження основ інноваційного розвитку. Зволікання в цьому напрямі ставить під загрозу здобутки економічного зростання 1999-2002 рр.

Нині йдеться вже не про доцільність чи можливість створення системи підтримки технологічних змін, а про концептуальні основи, критерії, інструменти й механізми економічної політики, яка в рамках нинішніх фінансових, структурних та інституційних обмежень була б спроможною забезпечити зростання інвестицій у технологічні зміни та належну мотивацію інноваційного підприємництва. На жаль, поки що основна маса фахових дискусій зосереджена навколо нагальних, проте тактичних проблем бюджетного розподілу, реформування податкової системи, монетарної політики тощо. Власне інноваційна складова розвитку залишається переважно поза увагою фахового наукового аналізу. Тому реальною залишається загроза перетворення поняття “перехід до інноваційної моделі розвитку” на формальне гасло, відірване від перебігу реального економічного життя країни.

В запропонованому дослідженні буде зроблено спробу узагальнити сучасне розуміння інновації, визначити, яку саме стратегічну місію має виконувати інноваційний розвиток у перехідній економіці, охарактеризувати сучасне становище інноваційного розвитку в Україні, передумови та перешкоди його радикальної активізації, запропонувати безпосередні важелі досягнення необхідного ґатунку інноваційного розвитку.

Міністерство освіти та науки України
Сумська обласна державна адміністрація
Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна)
проводять 26-29 квітня 2010 р. в м. Суми
Третю Міжнародну наукову конференцію для студентів, аспірантів, науковців "Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій".

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

В перший день перебування учасники зустрічі відвідають Крюківський вагонобудівний завод та ХК «АвтоКрАЗ».

З 16:00 до 19:00 керівництво УНФІР на чолі з президентом Русланом Синельниковим проведе робочу нараду з керівниками регіональних представництв УНФІР та МРЦ України, представниками ICC Ukraine.

За результатами планової доповіді Полтавського регіонального представництва УНФІР, в Кременчуку буде створено територіальне представництво УНФІР та МРЦ України.


А о 10.00 26.03.2010 почнеться зустріч з місцевою владою і бізнесом, презентація молодіжних проектів - www.unfir.org - Реєстрація на участь: 093 246 47 90


Мета конкурсу: Відбір прикладів успішних практик, моделей реалізації проектів неурядових громадських організацій та бізнес структур, спрямованих на вирішення актуальних проблем місцевих громад, для представлення їх на ІІ Форумі соціальних інвестицій у м.Львові 6-7 травня 2010 року.

«Успішною практикою» може бути проект, громадська ініціатива, програма.


Терміни проведення конкурсу: 23.03-15.04.2010 р.
В основі діяльності клубу – організаційна гра, координатор якої слідкує за дотриманням алгоритму роботи та не приймає участі в обговоренні рішень.

Мета діяльності – започаткування продуктивної дискусії з широкого кола актуальних суспільно-політичних проблем, пошук та розробка ефективних шляхів їх вирішення.

Учасники
– свідомі громадяни України, які мають намір брати активну участь у творенні її майбутнього.

Результат засідання клубу – доповіді з питань, що виносяться на розгляд.

Запропонуй приміщення у Львові для Клубу!


Фонд цивільних досліджень і розвитку США (CRDF) і Міністерство освіти і науки України, проводять у Львові 21 – го квітня 2010 р, при підтримці компанії Майкрософт, другий Венчурний форум в межах Програми науково-технологічного підприємництва (STEP).

Цей Форум відкриває Львівську Інноваційну Весну, яка проходитиме за підтримки Львівської міської адміністрації у Львові 21-22 квітня.

Мета цього заходу – продемонструвати інноваційний український технологічний потенціал на прикладі проектів , які стали півфіналістами Конкурсу на отримання грантів ділового партнерства по програмі STEP.
Автор: Aryan 8 січня 2010
Фундаментальные знания выстроенной финансовой системы, необходимые для понимания происходящего:

- доллары печатаются Федеральным Резервным Банком США без какого-либо контроля со стороны правительства США;
- все деньги, которыми пользуются США, берутся правительством США в долг у ФРБ под проценты, обеспечиваются государственными гарантиями правительства США и обмениваются на облигации государственного займа;
- ФРБ США – это частная контора;
- ФРБ США создает доллары ежедневно в не ограниченном количестве, но эти доллары не подкреплены ни товарооборотом США, ни золотым запасом;
- доллары – это бумага: стоимость печати 100-долларовой купюры – 3 цента;
- доллары – это не денежные единицы, сопровождающие хождение товаров и услуг, – это и есть товар - это «зеленые бумажки»;
- стоимость долларов, как и любого другого товара, определяется его количеством на рынке: если товара мало, он становятся дефицитом и дорожает, если товара много – он обесценивается;
- цену доллара (его курс) можно регулировать искусственно, уменьшая и увеличивая количество долларов на рынке;
- количество долларов на мировом рынке управляется такими организациями, как ФРБ, МВФ, ВБ;
- ФРБ, МВФ, ВБ принадлежат одним и тем же людям;
- каждый доллар, который печатает и выпускает на рынок ФРБ США, дается в кредит и создается, как чей-то долг;
- каждый кредит должен быть возвращен с процентами, будь то кредит банка, частного лица или государства;
- для кредитов на сроки от 10 до 30 лет под проценты от 7 до 20% годовых проценты по кредиту могут в 2,5-4 раза превышать сумму кредита;
- каждый существующий доллар изначально дается в кредит, и рано или поздно должен быть возвращен в ФРБ с процентами, но тех долларов, которыми нужно оплатить проценты по этим кредитам, просто не существует;
- поэтому не возможно, чтобы все отдали свои долларовые долги, так как сумма общего долга как минимум в 2,5 раза превышает объем существующей долларовой массы в мире;
- поскольку весь мир должен ФРБ в 2,5 раза больше, чем вообще существует денег, для отсрочки банкротства всех перед всеми ФРБ США каждый год печатает миллиарды новых ничем не подкрепленных долларов, чтобы создать денежную массу, необходимую для того, чтобы весь мир мог выплачивать долги и проценты по прошлогодним кредитам, но эта масса не выбрасывается на рынок просто так – она снова дается в кредит, загоняя цивилизацию в окончательное и безнадежное рабство;
- для создания волны банкротств и частных лиц, и предприятий, и банков, и целых государств, достаточно одного единственного шага – перестать выдавать новые кредиты и продолжать принимать платежи по старым, закачивая доллары в хранилища ФРБ, МВФ, ВБ;
- и этот шаг уже совершался неоднократно – в 1907 году в США, в 1914 году в США, 1928-1932 году в США, когда денежная масса была искусственно сокращена с 3,2 миллиардов долларов до 400 миллионов долларов, что привело к банкротству 15000 банков, скупке 225.000 частных фермерских хозяйств и ограблению всего государства;
- сегодня доллар является международной валютой… он составляет основу золотовалютных резервов сотен государств, он крутится в их экономике наряду с собственными деньгами, он является главным средством международных расчетов по поставкам газа, нефти, продуктов автомобильной промышленности, самолетостроения, кораблестроения, аграрного комплекса и других отраслей …

- это делает возможным искусственное создание кризиса в планетарных масштабах... СЦЕНАРИЙ...
Пріоритети: (1) заснована на знаннях біо-економіка (сільське гоподарство, рибальство і біотехгнології) з елементами (2) Нанонауки, нанотехнології, нові матеріали та продуктивні технології, (3) Навколишнє середовище (зміни клімату включно) і (4) Здоров’я

РП7 Національний інформаційний центр України (НІП), Міністерство освіти і науки, Академія наук України спільно з Транскордонним центром наукового співробітництва Ужгородського національного університету проводять тематичну нараду 12 травня 2010 року в м. Ужгороді на Україні.

Метою наради є підтримка діяльності, спрямованої на створення та офіційне проголошення в Україні національної технологічної платформи (НТП) “Їжа для життя”. Однойменна Європейська Технологічна Платформа (ЄТП) “Їжа для життя” сьогодні є мережею із представників 35-ти країн, в яких дана Платформа або вже діє, або ж знаходиться на етапі її становлення.

Уважаемые господа!
Национальная академия наук Украины и компания «LMT Corporation»
совместно с Министерством образования и науки Украины, Государственным агентством Украины по инвестициям и инновациям, ГБУ «Киевский центр инновационного развития» при поддержке Кабинета Министров Украины, профильных Комитетов Верховной Рады,
Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, Министерства промышленной политики Украины, профильных министерств и ведомств предлагают Вашему вниманию Международный форум «ИННОВАЦИИ И ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
От микротехнологий - к макроэффекту Сроки проведения: 28 сентября - 1 октября 2010 г.
Место проведения: выставочный центр «КиевЭкспоПлаза», Украина, Киев, ул. Салютная, 2-Б (ст. метро «Нивки»)

Открыт конкурс 7-й Рамочной Программы ЕС - FP7-PEOPLE-2010-IRSES в рамках акции Марии Кюри «Международный обмен научными кадрами (International Research Staff Exchange Scheme)». Срок подачи заявок – 25 марта 2010 г.

Цель акции IRSES - усиление научного сотрудничества между научными организациями стран-членов Европейского Союза/ассоциированных с 7РП стран (MS/AC) и организациями из стран, с которыми у Еврокомиссии подписаны (или находятся в стадии подписания) Соглашения о научно-техническом сотрудничестве или которые входят в Европейскую программу добрососедства (European Neighbourhood policy) посредством обмена кадрами и проведения мероприятий по установлению/развитию контактов.

МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ РЕФОРМ - ПРОЕКТ ДО ОБГОВОРЕННЯ

Проект "Стратегія модернізації України",
який пропонується громадськості для подальшого обговорення,
містить ключові, з точки зору експертів, реформи,
без яких неможливий жодний поступ...


Для отримання файлу потрібна реєстрація на сайті УНФІР
Запрошуємо Вас ознайомитися та обговорити Проект: Ви не можете завантажувати файли з нашого сервера

Цікаво, які нам пропонують соціальні інновації?


Open School of Youth Leadership створена
при Всеукраїнській громадській науковій організації “Український незалежний фонд інноваційного розвитку”
в рамках діяльності Молодіжного ресурсного центру України в партнерстві
з Громадською ініціативою “Фонд розвитку України”
у грудні 2009 року.

Запрошуємо Вас взяти участь та зареєструватися на перший безкоштовний курс.

Все більша кількість людей в сучасному світі починає піклуватися про своє здоров'я. А оскільки ми живемо в століття високих технологій та технічного прогресу, зростає інтерес до питання про вплив техногенних факторів на здоров'я людини.

Одним з техногенних факторів, що впливають на здоров'я людини, є широке використання різної електронної техніки. Дійсно, уявити сучасне життя без телевізора, комп'ютера чи мобільного телефону досить складно. Але як впливають на нас ці блага цивілізації?

Вважається, що шкоду здоров'ю людини наносять електромагнітні поля, що випромінюються моніторами персональних комп'ютерів, телевізорами, мобільними та радіотелефонами, іншою електронною технікою.

Але дослідження останніх років показали, що, крім електромагнітного випромінювання, є ще й торсіонні поля, які часто називають інформаційними (найбільш відомими дослідниками в цій галузі є Г.І.Шипов, А.Е.Акімов, О.В.Бобров, В.П.Казначеев, А.Р.Павленко). Експериментально встановлено, що електромагнітні випромінювання мають торсіонну (інформаційну) компоненту.

Незважаючи на всі досягнення сучасної фармакологічної медицини, цілий ряд хвороб перемогти або суттєво знизити їх кількість не вдаеться, в зв'язку з чим зростає інтерес і до нетрадиційної медицини.
Пропонуємо Вашій увазі інформаційне повідомлення про конференцію, яка буде проходити 20-21 травня 2010 у Національному університеті “Львівська політехніка”. Заявки приймаються до 1 квітня 2010 року.

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції з проблем інноваційних процесів, яка відбудеться у місті Львові 20-21 травня 2010 року в Інституті економіки і менеджменту Національного університету “Львівська політехніка” за адресою м. Львів, вул. Ст. Бандери 12.

Організатори запрошують вчених, спеціалістів, викладачів навчальних закладів та дослідників, докторантів, аспірантів, підприємців.

До всіх небайдужих українців!

Виборча кампанія – на фінішній прямій.

А вибір, який нам запропонували політики – між хроном та редькою – ганебний для нас, як для європейської нації.

Але, хіба цей ВІБІР – єдиний та незворотній?

Хіба в нас немає правової, конституційної можливості вибрати інше? – Є!

Абсурдним виглядатиме майбутній маріонетковий президентик котрий матиме мінімальну підтримку народу...

ВОНИ не чекають на Ваш голос «Не підтримую жодного кандидата»!
Але ВОНИ програють!


Створити акаунт

Приєднуйтесь

Вконтакті Facebook Twitter Politiko Однокласники RSS 2.0 Форум Youtube

Наші банери

Український Незалежний Фонд Інноваційного Розвитку
Отримати код банеру

Реклама

Опитування

Хто змінить країну, хто здатний на інновації?

Влада
Бізнес
Вчені
Еліта
Молодь
Особистості
Пенсіонери
Ніхто і ніколи

Допомога УНФІРу

Допомога Українському Незалежному Фонду Інноваційного Розвитку
Зробіть свій внесок у спільну справу розвитку України! Кожен внесок є важливим!